Vägstål

Universalskär för väghyvlar

Plana, otandade.
Plana, tandade (strängspridarskär).
Kupande, tandade (isrivarskär).
Plana, tandade (isrivarskär).

Väghyvelskär enligt svensk standard (SMS)

Plana, otandade.
Plana, tandade (strängspridarskär).
Kupande, tandade (isrivarskär).

hyvel1.jpg (16245 bytes)

info@energispararenab.se