Plana, otandade.
plana1.jpg (4706 bytes)

Bredd
mm

Tjocklek
mm
Längd
mm
Antal
bulthål
200

6

1220 2 x 4
200 10 1220 2 x 4
200 12 1220 2 x 4
200 6 1525 2 x 5
200 10 1525 2 x 5
200 12 1525 2 x 5
200 10 1830 2 x 5
200 12 1830 2 x 5

info@energispararenab.se

WB01343_.gif (599 bytes)
Tillbaka